Linh Nguyễn/Người Việt
 
WESTMINSTER (NV) – Ủy ban bảo vệ Tượng Ðài Chiến Tranh Việt Nam tại Thủ Phủ Texas (The Capital of Texas Vietnam War Monument, viết tắt là TCTVWM) họp báo vào trưa Thứ Ba tại Câu Lạc Bộ […] ↓ Read the rest of this entry…