Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (The Vietnamese American Heritage Foundation) là một tổ chức vô vụ lợi (non-profit organization) được thành lập vào năm 2004 tại Austin-Texas.  Với hoài bảo phát triển văn hóa và bảo tồn lịch sử của người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ cho tương lai thế hệ mai sau.

Mục đích:

VAHF ca ngợi và thúc đẩy niềm tự hào của chúng tôi là người Mỹ gốc Việt qua  những thành tựu của người Việt tại Hoa kỳ
VAHF  cung cấp cơ hội cho người Mỹ gốc Việt, tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam thông qua sự hiểu biết về lịch sử và di sản độc đáo của người Việt tại Hoa kỳ.

VAHF hỗ trợ công dân hoạt động cho người Mỹ gốc Việt Nam thông qua sự tham gia trong hệ thống văn hóa và chính trị của Mỹ.
VAHF thúc đẩy sự hội nhập của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào xã hội Mỹ trong khi vẫn duy trì các đặc tính độc đáo và tích cực của người Việt tại Hoa kỳ.

Tác động xã hội cho cộng đồng dân bản xứ Hoa kỳ:

Hiểu biết về di sản di dân Việt Nam làm phong phú thêm lịch sử và văn hóa Mỹ của chúng tôi.
Chụp kinh nghiệm lịch sử của những người nhập cư Việt Nam sẽ giúp chính phủ Mỹ để thiết lập các chính sách phù hợp về kinh tế, giáo dục, lao động và kinh doanh toàn cầu.
Hiểu biết về người Mỹ gốc Việt mạnh và nền hỗ trợ chính phủ Mỹ để sử dụng kiến thức của mình cho các mục tiêu quốc gia (ví dụ như ngoại giao, chính trị, kinh tế, hợp tác quốc tế, vv …).

Tác động Xã hội Xã hội cho người Mỹ gốc Việt:

Giúp trẻ Việt Nam Mỹ để hiểu lịch sử, văn hóa của họ, và di sản.
Sử dụng kiến thức này để đồng hóa người Mỹ gốc Việt vào môi trường phương Tây và tăng sự tự tin của họ và đóng góp xã hội.

Hội đã không ngừng phát động các công việc tìm kiếm tài liệu, hợp tác với các trường Đại học nổi tiếng như trường Đại học Texas-Austin, Đại học Texas Tech, Lubbock, Đại học Rice để thực hiện các lớp dạy Sử Việt và thực hiện các tài liệu lịch sử có ghi âm (oral histories) để là những tài liệu xác thật nhất lưu trử vào các thư viện, văn khố của các trường Đại học Hoa kỳ.

 

Error! Missing PayPal API credentials. Please configure the PayPal API credentials by going to the settings menu of this plugin.