Xin mời bạn góp ý hay lưu lại đôi dòng cảm nghĩ trong phần comments dưới đây trước khi rời khỏi trang nhà của Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn hóa người  Mỹ gốc Việt. Xin để lại Tên và email để chúng tôi có thể liên lạc khi cần. Cảm ơn
HBTLSVH