Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa người Mỹ gốc Việt xin chân thành tri ân các Tổ chức, Công ty sau đây đã bảo trợ các dự án của VAHF trong thời gian qua:

Công Ty IBM

IBM1

 Website: http://www.ibm.com

 Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ Châu – The Union of North American Vietnamese Student Associations (UNAVSA))Unavsa1

 website: http://www.unavsa.org

 

Trường Đại học Texas – Division of Diversity and Community Engagement

UT-diversity

 

Website: http://www.utexas.edu/diversity/

 

Hội Bảo Tồn Lịch sử Texas (Texas Historical Foundation)

Historical1

website: http://www.texashistoricalfoundation.org

Maquarie Group Foundation

Macquarie1

 Website: http://www.macquarie.com

 

Berrien Community Foundation

Berrien1

 

 Website: http://www.berriencommunity.org/