Phóng sự (http://www.henhausaigon2015.com) tường trình về Buổi Triển Lãm hình ảnh tài liệu của nguời Việt tị nạn tại Hoa kỳ và gây quỹ cho Hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch sử nguời Mỹ gốc Việt (Vietnamease American Heritage Foundation) trong việc hình thành DVD tài liệu Viet’s History do 11 Hội Đoàn trong Cộng đồng nguời Việt Houston đã liên kết tổ chức.

Được biết có khoảng 1000 đồng hương từ nhiều thành phố khắp nơi ở Texas đã đến tham dự. Đặc biệt Đại tá Lương Xuân Việt thuộc binh chủng Nhảy dù Hoa kỳ đến từ California để tham dự với tư cách diễn giả danh dự cho buổi Tiệc gây quỹ này.

Audio Phóng sự Phần 1:

Audio Phóng sự Phần 2:

*Hình ảnh: (Nhiếp ảnh viên Trần Trí cung cấp)