Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation) tổ chức Triển Lãm và Ca nhạc gây Quỹ tại San Jose vào ngày 8/7/2012 để hoàn  thành bộ phim Viet’s Story với tựa đề : The Journey to Freedom of Vietnamese American dự trù sẽ hoàn tất trong năm tới nếu có đủ tài chính.