Phim VIETNAMERICA ra mắt lần đầu tiên vào ngày Chủ Nhật 17/5/2015 lúc 3:00 chiều
tại Saigon Performing Art Center (16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708)
Contact: My Huong (714) 754-0911 hoặc (714) 492-9672
              […] ↓ Read the rest of this entry…