Trần Gia Phụng
 
 Một ngôi chợ của người VN tại Little Saigon, Nam California.

Trong lịch sử Việt Nam, có một số trường hợp, người Việt ra nước ngoài tập thể: Ví dụ khi nhà Lý sụp đổ năm 1225, hoàng thân […] ↓ Read the rest of this entry…