·  Dân biểu Hubert Võ kết hợp các hội đoàn Việt Mỹ đòi hỏi ngưng việc thay đổi
·  Những nỗ lực gây quỹ vẫn tiếp tục  trưng bày mẫu tượng nguyên thủy
*Triều Giang

Bên trái: Tòa nhà Quốc hội và Chính […] ↓ Read the rest of this entry…