Tiếp tục thực hiện phim tài liệu Hành Trình Tìm Tự Do
Đoàn Quay Phim VAHF Đến New Orleans Thu Hình
Người Việt Ăn Tết Nguyên Đán Và Mừng Mardi Gras

Tại Buras, Ngư phủ Việt chiếm 70%
New Orleans và vị Tướng tuẩn […] ↓ Read the rest of this entry…

Pages: 1 2