Tiếp tục thực hiện Phim “Hành Trình Tìm Tự Do”
Đoàn Quay Phim Hội VAHF Đến Paris Tìm Hiểu Hiệp Định Paris và Thăm Thư Khố Pháp

Những thước phim về thuyền nhân của hội Y Tế Thế Giới
INA và […] ↓ Read the rest of this entry…