Đồng hương sẽ về từ các thành phố Dallas, Houston, San Antonio, Austin.
Người có quyền quyết định cuối cùng là Thống đốc Rick Perry

*Triều Giang ( Bài 6)
“Đây là những giờ phút cuối cùng của cuộc tranh đấu, Ủy Ban […] ↓ Read the rest of this entry…

Pages: 1 2